Tel : 0216 511 25 64
Gsm : 0553 897 03 03
Havanı Koru ve Kontrol Et.
ÜCRETSİZ KEŞİF
Keşif ekibimiz müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla işletmelerde birebir havalandırma, ısıtma, soğutma sisteminin keşfini yapar....
ÜRETİM
Natural Havalandırma havalandırma kanalları imalatını gerçekleştirmektedir.
PROJELENDİRME
Havalandırma, klima, ısıtma ve soğutma projeleriniz için uzman ekibimizle görüşün.
MONTAJ
Havalandırma ve klima montaj işlerinizi yaptırmak için bizimle iletişime geçin.

naturalhavalandirma

Başta sanayi ve fabrikalar olmak üzere çalışma gerçekleştirilen iş safhalarında toz, duman, metal buharı, buğu ve gaz biçiminde çeşitli olarak hava kirleticiler oluşur. Bu kirler müdahalede bulunulmazsa zamanla yayılarak insan sağlığına da olumsuz etki eder. Dolayısıyla bu kirler çok fazla yayılmadan temizlenmeli ve çalışma bölgesi uygun çalışma koşullarına gelecek biçimde düzeltilmelidir. Bu gibi kirlerden arınmak için de toz toplama sistemleri kullanılır.
Toz Toplama Sistemlerinin Önemi
Özellikle endüstri alanlarında fazlasıyla görülen toz toplama sistemleri bu gibi çalışma ortamlarında ortaya çıkan toz, duman, gaz gibi havayı kirleten faktörlere karşı alınan bir önlemdir. İnsan sağlığını fazlasıyla tehdit eden bu durumdan kurtulmak adına toz toplama sistemleri oldukça önemlidir. Hem ortamın çalışma şartlarına uygun hale getirilmesiyle çalışmalardaki verimin artırılması hem de insanların daha sağlıklı biçimde işlerine devam etmeleri adına toz toplama sistemlerinin kullanılması fazlasıyla tavsiye edilir. Siz de çalışma alanlarınızda bu gibi durumlarla karşılaşmamak ve daha iyi bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla toz toplama sistemlerini kullanabilirsiniz. Kısaca toz toplama sistemleri şu işlemleri görür:
● Sürekli taze hava sağlamak,
● Ortamın havasını yenilemek,
● Yangın ve patlama gibi durumları ortadan kaldırmak,
● Kirleticilerin seyreltilmesi,
● Pis kokuların giderilmesi,
● İnsan sağlığının sağlanması
Özetle Toz Toplama Sistemleri
Endüstri, sanayi ortamlarında yapılan iş neticesinde ortaya çıkan kir ve toz çevreye yayılmadan önce tozun çıktığı yerden emilerek atılır. Böylelikle çalışma ortamındaki işçilerin solumuş olduğu hava temiz ve sağlıklı olacaktır. Çalışılan ortamda meydana gelen kirleticiler toz toplama sistemlerinde yer alan emiş gücü sayesinde sisteme çekilerek toz tutucu filtrelere aktarılması işlemi yapılır. Bu filtreler sayesinde zararlı hava kirleticileri tutularak havanın kirli görüntüden arındırılması sağlanır. Özellikle çimento fabrikaları, demir çelik fabrikaları, sinter tesisleri, enerji tesislerindeki kömür ocakları ve kömür külü aktarımı ortamlarında tozla karşılaşılması yüksek ihtimaldir.
Toz toplama sistemleri bu ortamlarda oluşan toz ve dumanları filtrelerine çekmekle yükümlüdür. Bu hava kirleticiler filtrelere takılarak orada kalır. Böylece ortamdaki hava kirliliğinin de önüne geçilmiş olur. Ayrıca toz toplama sistemleri, toplanan havayı geri aktarırken aşırı sıcak havayı ve nemli havayı da engellemektedir. Böylelikle ortamdaki sağlıklı hava miktarı artırılmış olur. Siz de çalışma ortamlarınızdaki havanın daha iyileştirilmesi adına toz toplama sistemlerini kullanmalısınız.

Havalandırma sistemleri nedir? Ne için kullanılır? Öncelikle bu gibi sorulara cevap aranması havalandırma sistemini nerelerde ve hangi koşullarda kullanacağımıza dair bir işaret sağlayabilir. Havalandırma sistemleri, iş yerlerinde ortaya çıkan hava kirliliğini engellemek, kötü havanın emilmesini sağlamak ve ortama temiz hava entegre etmek amacıyla kullanılan sistemlerdir. Havalandırma sistemini sadece iş yerlerinde değil ev veya başka ortamlarda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ancak iş yerlerindeki kullanım yaygınlığı daha fazladır.
Havalandırma Sistemlerinin Önemi
Havalandırma sistemleri bir ortamda çalışmasını sürdüren işçilerin sağlığı açısından oldukça önemlidir. Özellikle hava kirliliğinden etkilenen işçiler bundan fazlasıyla yararlanması gerekmektedir. Oldukça pratik ve güvenli bir çalışma ortamı için duman, toz ve buhar gibi kirlerin ortamdan uzaklaştırılmasını sağlayan havalandırma sistemleri ile ortamdaki temiz hava sağlanır. Böylelikle işçiler daha rahat ve ferah alanlarda çalışarak hem sağlık açısından olumsuz etkilenmezler hem de işlerindeki verimlerini artırmış olurlar.
Havalandırma Sistemleri Nerelerde Kullanılır
Havalandırma sistemleri daha çok iş yerlerinde görülmektedir. Ancak endüstri ve sanayi bölgelerinde görmek daha mümkündür. İşte havalandırma sistemlerinin fazlasıyla görüldüğü iş alanları:
● Endüstriyel bölgeler,
● Sanayi bölgeleri,
● Çimento fabrikaları,
● Kömür üretilen ortamlar,
● Odun, talaş üretimindeki çalışma ortamları
Görüldüğü üzere daha çok sanayi ve fabrikaların olduğu ortamlarda kullanılan havalandırma sistemleri o bölgelerde oluşabilecek herhangi bir hava kirliliğine karşı alınabilecek en iyi önlemler arasında gösterilebilir. Bununla birlikte oralarda çalışan yüzlerce insanın sağlığı da garanti altına alınarak herhangi bir olumsuzluk durumuyla karşılaşılmamaktadır.
Özetle Havalandırma Sistemleri
Havalandırma sistemlerini genel olarak ortamdaki kötü havanın emilip iyi havayla değiştirilmesini sağlayan önemli faktörler olarak değerlendirebiliriz. Özellikle sanayi ve endüstriyel çalışmalarda fazlasıyla ihtiyaç duyulan havalandırma sistemleri ile birlikte çalışanların daha sağlıklı biçimde çalışmaları sağlanmakta olup ortamdaki temiz hava da sağlanmaktadır. Siz de bu gibi çalışma ortamlarında yer alıyor iseniz ortamın kötü hava ile dolmaması adına havalandırma sistemlerini kullanabilirsiniz. Havalandırma sistemleri ile sürekli olarak temiz havayı soluyacak ve daha temiz ortamlarda işlerinize devam etmiş olacaksınız. Tüm bu güzel imkanlardan yararlanmak adına havalandırma sistemleri oldukça önem taşır.

Sulu filtre sistemleri nedir? Daha çok nerelerde kullanılır? Bu gibi soruların cevabı çok önemlidir. Daha çok restoran, bar gibi işletmelerde kullanılması önerilir. Çünkü bu gibi yerlerde her ne kadar kimyasal anlamda olaylar olmasa da etrafa kötü ve istenmeyen kokular yayılabilir. Bu gibi kötü kokulara engel olmak adına da sulu filtre sistemleri kullanılmalıdır. Alış veriş merkezleri, çok kapsamlı restoranlar ve buna benzer daha bir çok insan kalabalığının olduğu yerlerde sulu filtre sistemlerinin kullanılması önerilir. Çünkü o kötü kokular yayılarak tüm insanları rahatsız edecek seviyeye ulaşabilir. Bu da istenmeyen bir durumdur.
Sulu Filtre Sisteminin Önemi
Bazı sektörlerde iş gereği ortamlarda olabildiğince kötü kokular olabilir. Bu kokuların müşterileri ve oradaki çalışan insanları olumsuz etkilememesi adına havalandırma yapılması gerekmektedir. Havalandırma yöntemlerinden biri olan sulu filtre sistemi de bu tarz iş yerlerinde zorunlu tutulmuştur. Sulu filtre sistemlerinin en büyük avantajı ortamın kötü ve yoğun kokulardan arındırılarak temiz havaya sahip olmasını sağlamaktır. Suyu minimum seviyede kullandığı için ekstra masraftan da kaçınabilirsiniz. Kısaca sulu filtre sisteminin önemi:
● Kirli havayı dışarı atar,
● Ortamın temiz olmasını sağlar,
● İnsanların kötü havadan etkilenmemesini amaçlar,
● Suyu minimum biçimde kullanır
Sulu Filtre Sistemi Nasıl Çalışır?
Sulu filtrenin çalışma mantığı kirli havanın su ile çökertme olayıdır. Filtre içerisinde bulunan ve baca kısmını çevreleyen fıskiyeler yardımıyla yapılan püskürtme olayı sayesinde su ile partiküller karşılaşır ve baca içlerine çökertilir. Çökertilen partiküller baca tahliyesiyle birlikte kanalizasyona atılır. Duman içerisindeki kül, toz ve partikülleri tuttuğundan dolayı çevrenin de temiz olmasını sağlar. Tüm bu işlemlerin ardından sulu filtre sistem insanlara temiz bir alan, hava sunar.
Sulu Filtre Sistemi Nerelerde Kullanılır?
Sulu filtre sistemi daha çok ekmek fırınlarında, barlarda, büyük restoranlarda ve alış veriş merkezlerinde kullanılmalıdır. Çünkü hem insanların kalabalık olması hem de insanların bu gibi yerlerde ticaret yapması sebebiyle sulu filtre bir bakıma zorunludur. İnsanların daha rahat ve temiz ortamlarda bulunarak çevreden rahatsız olmamaları amaçlanır. Bu sayede çalışma ortamında ekstra temizlik sağlanarak işlerdeki verim de artar. Bu hem işletmeler için hem de müşteriler, oraya gelen insanlar için oldukça önemlidir.

İnsanların kaliteli bir yaşam sürmesine pek çok unsur etki eder. Çalışılan iş, yaşanılan ev, kullanılan araç gereçler gibi öne çıkan unsurların yanı sıra oldukça etkili fakat pek fark edilmeyen unsurlar da vardır. Örnek olarak kişilerin güneşli havalarda yürüyüş yapmaları, boş vakitlerde hobilere yönelmeleri, bulundukları ortamlarda kendilerini iyi ve mutlu hissetmeleri söz konusu unsurlar için ifade edilebilir. İşte burada, içinde bulunulan ortamın ferah ve rahat olması, havasının temiz ve kişiyi iyi hissettirecek şekilde olması gibi noktalar ön plana çıkar. Çünkü insanlar ferah hissetmek, temiz havayı solumak isterler. Kimse ağır bir ızgara kokusunu, ter kokusunu, balık ya da benzer bir kokuyu solumak istemez. Bu nedenle de, hava temizleme sistemleri ile havalandırma sistemleri ortaya çıkar. Havanın en iyi şekilde temizlenmesi için bu sistemlere ihtiyaç duyulurken, elbette ki vatandaşlar da söz konusu seçeneklerin arasındaki en kaliteli olanı tercih edecektir. Son dönemlerde bu konuda göze çarpan havalandırma sistemleri arasında ise sulu filtreye sahip sistemler dikkat çeker.

Kötü Koku Molekülleri Yok Ediliyor

İnsanların kalabalık şekilde yer aldıkları alışveriş merkezleri, barlar, kafeler, sosyal tesisler ya da restoranlarda, ter kokusu, yemek kokusu gibi ağır kokular dikkat çeker. Söz konusu kokular kişileri işletmelerden uzaklaştırırken, muazzam bir ağır havanın solunmasına da sebebiyet verir. İşte bu noktada, sulu filtre havalandırma sistemleri ile kötü kokuların yok edilmesi sağlanır. Bu sistem, içinde bulunan sulu filtre sistemi sayesinde havadaki kötü kokuları alır ve bu molekülleri suyun içinde çökertir. Ardından tekrar salınan temiz hava, kişilerin rahat etmesini ve güzel hissetmesini sağlar. Bu şekilde, sulu filtre sistemleri ile kapalı ortamlardaki her türlü kötü koku bertaraf edilmiş olur.

İstanbul’da Bu Sistemler Tercih Ediliyor

Mangal yapmayı seven ve ızgara tüketen bir millet olarak havalandırma sistemlerinin bu tarz durumlarda ortamdaki kötü kokuları çekmesini tercih etmek istememiz çok normaldir. Çünkü ızgara her ne kadar güzel sonuçlar verse de, yapım aşamasındaki ağır koku kişileri rahatsız edebilir. Aynı durum balık pişirirken de yaşanır ve davlumbazlar ya da borulu bacalar havanın tahliye edilmesi ve temizlenmesi için çok iyi sonuçlar vermeyebilirler. İşte bu nedenle de sulu filtre sistemleri dikkat çeker. Söz konusu sistemlerin kullanıldığı pek çok yerde havanın kötü kokulardan arınmış olduğu görülür. İstanbul’un önemli ilçelerinden olan Tuzla ve Kartal genelinde söz konusu sistemlerin daha yoğun olarak tercih edildikleri görülebilir. Aynı şekilde Maltepe ve Kadıköy de bu sistemlerin kullanıldığı ilçelerdir. Hele ki Kadıköy gibi büyük bir ilçede, sosyal ortamları yoğun şekilde kullanılan bir yerleşim bölgesinde söz konusu sistemler hayat kalitesini artırır. Bununla beraber sadece Anadolu yakasında değil Ataşehir ve Adalar

Ümraniye genelinde de bu havalandırma sistemleri tercih edilirken, Şile ve etrafında da sulu filtre havalandırmalar kullanılmaktadır.

Toplu yaşam alanlarının havasının ferah ve temiz olması pek çok açıdan önemlidir. Milyonlarca insanın yaşamını sürdürdüğü İstanbul için de bu durum bir hayli önem taşır. Çünkü her ilçede, mahallede ya da semtte kalabalık mekanlarla karşılaşmak, iş yerlerindeki yoğunluğu fark etmek mümkündür. Toplu taşıma araçları, restoranlar, barlar, sosyal alanlar ve benzeri yerler bu nedenle çoğu zaman kötü kokular ve ağır havası ile dikkat çeker. Bütün bu sıkıntıların önüne geçmek için ise insanların havalandırma konusunda seçeneklere baktıkları görülür. Özellikle de mekan sahipleri ve yöneticiler, bu tür sıkıntılara çözüm getirebilmek için çeşitli sistemleri denemek isterler. Alışveriş merkezlerinde ve kafelerde sıkça fark edilen kötü kokular, insanları hem mekanlardan uzaklaştırmakta, hem de mayıştırmaktadır. Ağırlaşan havanın temiz ve ferah hale gelmesi için en iti havalandırma sistemleri tercih edilmelidir.

Sulu Filtreli Havalandırmalar

Çeşitli havalandırma sistemleri bugüne kadar pek çok farklı ortamlarda denenmiştir. Ancak en iyi sonuçlar sulu filtre havalandırma sistemleri ile sağlanır. Söz konusu sistemlerin suyun yardımı ile ortamdaki havayı temizledikleri bilinir. Daha detaylı anlatmak gerekirse, ortamdaki havanın içindeki kötü koku moleküllerinin su filtresi içinde çökertilmesi sağlanarak ortamın havası ferah ve temiz hale getirilir. Izgara kokusu, balık kokusu, çeşitli yemeklerin kokusu ya da insan yoğunluğundan ötürü ortaya çıkan ter gibi ağır kokular bu sistemler ile yok edilir. Zaten sulu filtre sistemleri diğer havalandırma sistemlerinden bu yönü ile ayrılır. Örneğin davlumbaz kurulduğunda kötü kokular sadece çekilip atılabilirken, ortamda kalan koku molekülleri havayı tekrar ağırlaştırmak için yeterlidir; ancak sulu filtre havalandırma sistemlerinde doğrudan kötü koku molekülleri yok edildiği için böyle bir ihtimal de kalmayacaktır.

İstanbul ve Tüm İlçelerinde Bu Sistem Tercih Ediliyor

Milyonlarca insanın yaşadığı ve geçimini sağlamak için çalıştığı İstanbul’da, iş yerlerinin yoğun olduğu Tuzla ve Kartal gibi ilçelerde çalışanların zaman geçirdiği çeşitli tesislerde bu sistemlerin kullanıldığı görülebilir. Havanın daha temiz kokması ve ferah olması noktasında söz konusu sistemler ön plana çıkarken; aynı zamanda Maltepe ve Kadıköy gibi sosyal alanların çok yoğun olduğu ilçelerde de yine sulu filtre havalandırma sistemleri tercih edilir. Söz konusu sistemlerin havayı tam anlamı ile kötü kokulardan ayırması zaten başlı başına bir avantaj iken; aynı zamanda havanın temizlenmesi için çatılara kadar uzatılan boruların da bu sistem ile ortadan kaldırılması bir başka büyük avantaj olarak ifade edilebilir. Ataşehir ve çevresinde olsun, Adalar ve Ümraniye gibi önemli merkezlerde olsun, hatta Şile gibi deniz kenarı ve temiz havalı yerlerde olsun bu sistemler tercih edilmektedir.

 

İnsanların yoğun olarak bulundukları kapalı ortamlar, bir zaman sonra kötü kokuların da toplandığı alanlara dönüşürler. Alışveriş merkezleri, restoranlar, barlar ya da benzer yerler bu tarz alanlara örnek gösterilebilir. Bununla beraber elbette ki söz konusu durumun insanları rahatsız etmemesi için kötü kokuları önleme yöntemleri de düşünülmektedir. Sadece kötü koku olarak değil, hava sirkülasyonunun sağlanması ve temiz hava alınması da gerektiği için en uygun sistemler tasarlanmak istenmektedir. İşte bunun için de doğru havalandırma yöntemini bulmak lazım gelir.

Havalandırma Sistemleri ve Kaliteli Tercihler

Doğru bir havalandırma yöntemi, kötü kokuları bertaraf etmeli ve kişilerin ortamda yaşadıkları boğulma ve daralma hissiyatını ortadan kaldırmalıdır. Bu nedenle de en iyi havalandırma sistemleri arasından tercih yapılırken bu unsurlara dikkat etmek lazım gelir. Söz konusu sistemler arasında bu özellikleri ve diğer avantajları ile göze çarpan seçenek ise sulu filtre sistemi olarak bilinen havalandırma sistemleridir. Çünkü sulu filtre sistemleri ile ortamda oluşan kötü koku su yardımı ile yok edilir ve ortama temiz, ferah bir hava verilir. Bu sistemin çalışma prensibinde sudan yararlanmak vardır. Sulu filtre, kötü kokuların suda çökmesini sağlar. Çöken kötü koku molekülleri ortamdan bertaraf edildiği için artık kapalı ortamın boğucu ya da kötü kokulu halleri de ortadan kaldırılmış olur.

İstanbul’un Pek Çok İlçesinde Sulu Filtre Sistemleri Kullanılıyor

 İstanbul, ülkemizin en büyük kenti olduğu için ilçelerinde yaşayan nüfusun da bir hayli fazla olduğu kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Bu nedenle de gerek toplu kullanım alanları, gerek ise çeşitli özel alanlar zaman zaman kötü kokulu bir havaya sahip olabilir. Söz konusu alanlarda sulu filtre havalandırma sistemleri kullanılarak bu tarz sıkıntılar giderilebilir. Örneğin Tuzla ya da Kartal ilçelerinde yer alan restoranlarda bu sistem kullanılarak yemek kokularının dahi önüne geçilebilir. Yine Anadolu yakasından bahsedecek olursak Maltepe ve Kadıköy ilçelerinde özellikle hafta sonları çok sık gidilen barlar, publar ya da benzer alanlar yine bu sistemlerle taze ve temiz bir havaya kavuşmuş olur.

Milyonlarca insanın yaşamını sürdürdüğü İstanbul’da, çalışma alanları da bir hayli fazladır. Örneğin Ataşehir daha çok iş merkezleri ile bilinir ve pek çok kişi gün içinde bu bölgedeki mekanlarda zaman geçirir. Söz konusu mekanlarda da ferah bir hava sağlanması için sulu filtreli havalandırma sistemleri tercih edilir. Benzer olarak Adalar ve Ümraniye için de aynı noktalardan bahsedilebilir. Temiz, güzel ve ferah bir hava için bu tarz havalandırma sistemleri şarttır. Hatta temiz havası ile bilinen Şile için bile kapalı mekanlarda kullanılmak üzere bu sistemler tercih edilir. Siz de dilediğiniz her alan için bu havalandırma sistemlerini tercih edebilir, detayları ise uzmanlarımızla görüşebilirsiniz.

Fan nedir? Ne işe yarar? Hangi alanlarda hangi fanlar kullanılmalıdır? Çeşitleri nelerdir? Fanların seçimi, devir kontrolü, bakımı nasıl yapılmalıdır?

fan nedirFan ve Kullanım Alanları
Bir basınç farkı oluşturarak havanın akışını sağlayan cihazlara fan denir. Fanın hareketli elemanı olan kanatlar hava üzerinde iş yapar ve ona statik ve kinetik enerji kazandırır. Havaya kazandırılan bu statik ve kinetik enerjilerin birbirine oranı, fanın özelliklerine bağlıdır.
Kullanım yerine göre fanlar;

Emme Fanı
Emme fanları çalıştıkları ortamların basıncını düşürerek görev yapar. İklmlendirmede iç-dış hava karışımı ile çalışan sistemlerdegereklidir. Bu fanlar, iklimlendirilen ortamdaki havanın uygun miktarda dönmesini sağlar. Artı basınç oluşturulan sistemlerde emme fanları, basma fanlarından daha küçük debi ile çalışır.

Egzoz Fanı
İç-dış hava karışımı ile çalışan, ancak emiş fanı kullanılmayan sistemlerde bulunur ve alınan hava kadar dönüş havasının egzozedilmesini sağlar.Bu sistemlerde basma fanı, dış hava alınmayan durumda, sistemde oluşan statik basıncı karşılayacak şekildeseçilmelidir. Dış hava alınan durumda ise, egzoz fanı, alınan havadan biraz daha düşük miktarda dönüş havasını dışarıya atarakmahal içinde bir artı basınç oluşmasını sağlar.

Basma (Besleme ) Fanı
Bir hava kanalına bağlanan fan kanal içerisinde artı basınç oluşturur ve havanın hareketini sağlar. Bu tip fanlar basma fanıdır. Continue reading

 

Sulu Filtre Nedir?

sulu filtreSulu baca filtreleri, baca gazı, duman yıkama ve filtreleme için tasarlanmıştır. Özellikle yüksek kükürt oranlı fueloil gibi sıvı yakıtlar yakan kalorifer kazanları ve ısıtma sistemlerinde sulu baca filtreleri tercih edilmelidir. Kömür gibi katı yakıt yakan kalorifer kazan bacalarında da sulu baca filtreler kullanılabilir.

GENEL KULLANIM YERLERİ

Restoranlar mangal davlumbaz duman olan her sisteme sanayiler boya yapılan işyerleri

Katı yakıtlı kalorifer kazanlarında siklon filtreler daha çok tercih edilmektedir.

Sulu baca filtresi fiyatları baca çıkışına göre ve kalorifer büyüklüğüne göre özel olarak tasarlanarak belirlenmektedir. Sulu baca filtresi fiyatı gerekli veriler ışığında ve belirli oranlarda mühendisimizce tasarlandıktan sonra bildirilmektedir. Sulu baca sistemleri fiyatları için kullandığınız kalorifer kazanı tipi ve kalorisini belirterek lütfen bize danışın.

Sulu baca filtreleri 316L paslanmaz sacdan imal edilmektedir. Baca çıkışında çeşitli zehirli ve aşındırıcı gazlar bulunduğu için normal sacdan imal edilen sulu baca filtre sistemleri kısa ömürlü olur. Bu yüzden sulu sistem baca filtresi fabrikamızda paslanmaz sacdan imal edilmektedir. Continue reading